medrek.se

Nyheter

Kopplingar mellan två dödsfall och överläkare

Polisen har funnit kopplingar mellan en överläkare och två dödsfall i Värmland. Överläkaren har skrivit ut mängder av narkotika preparat.

TT rapporterar att Polisen i Värmland har funnit kopplingar mellan två dödsfall och en överläkare

Polisen har funnit stora mängder av narkotika preparat, utskrivna från samma läkare hos missbrukade tonåringar. Två av dessa har avlidit av överdoser.
Polisen, som anser att det är ett anmärkningsvärt fall, vill nu att Socialstyrelsen ska granska läkarens förskrivning. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro har också beslutat att öppna ett ärende.

Läkaren är anställd i Landstinget i Värmland, något som enligt TT är ovanligt i den här typen av fall.
Till dess att utredningen är klar anser landstinget inte att läkaren ska vara i tjänst.