medrek.se

Nyheter

Kortare köer med paketpris

Paketpriser och garantier för höft- och knäoperationer är en succé för landstingen.

Paketpriser och garantier för höft- och knäoperationer är en succé för landstingen.

Vårdgivaren får 56 300 för hela vårdkedjan genom paketpriset. Komplikationsgarantin gäller i fem år om det uppstår infektioner. Då betalar vårdgivaren alla kostnader för kirurgi eventuella protesbyten och förlängda rehabiliteringar. 

–Vi vill att vårdgivaren tar ansvar för att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt, för att komplikationerna blir så få som möjligt och för att patienten blir nöjd säger Holger Stalberg. 

Han säger även att paketprisen har fungerat fantastiskt och enligt deras undersökning var 98 procent av patienterna var nöjda men vården. Antalet höft- och knäprotesoperationer har ökat med 16 procent men landstingets kostnad har sjunkit med 4 procent, till 259 miljoner kronor.

- Dessutom har väntetiderna sjunkit dramatiskt. Före vårdvalet och paketpriset var väntetiden ett–två år. Nu är den, för vårdvalspatienter, omkring två veckor tillägger Holger Stalberg.