medrek.se

Nyheter

Koståtgärder under graviditet väldigt positivt

Att begränsa matintaget under graviditeten är varken riskabelt för mamman eller barnet. Detta avslöjas i tidskriften British Medical Journal.

Att begränsa matintaget under graviditeten är varken riskabelt för mamman eller barnet. Detta avslöjas i tidskriften British Medical Journal.

Det är brittiska forskare som jämfört en hälsosam, kaloribegränsad diet påverkar viktuppgång och komplikationer i samband med graviditet med en diet med fysisk aktivitet eller en kombination av dessa.

Tidigare har man trott att en kaloribegränsad diet under graviditeten kan påverka barnet negativt.

De skriver att 20–40 procent av alla gravida kvinnor i Europa och USA går upp mer i vikt än vad som rekommenderas under sin graviditet. Samtidigt har hög vikt kopplats till komplikationer som havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, högt blodtryck och att föda för tidigt.

Resultaten visar att både förändringar i diet, fysisk aktivitet och en kombination av dessa medförde en mindre viktuppgång, jämfört med en kontrollgrupp där inget gjordes för att begränsa den.

Koståtgärder var mest effektivt. En kaloribegränsad diet minskade också risken för komplikationer som havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och förtidsbörd mer än andra åtgärder. Forskarna understryker dock att bevisgraden var låg.

 

Relaterade artiklar:

Undernärda mödrar ökar barnadödligheten