medrek.se

Nyheter

Kvinna fick vänta i tolv timmar på smärtlindring

Personalen kunde inte läsa journalen vilket gjorde att en kvinna fick vänta i tolv timmar på smärtlindring.

Personalen kunde inte läsa journalen vilket gjorde att en kvinna fick vänta i tolv timmar på smärtlindring. Nu ska Socialstyrelsen träffa sjukhusledningen.

Det är flera allvarliga händelser som har sket det senaste året och i september ska Socialstyrelsen träffa sjukhusledningen och diskutera dem.

En av dessa händelser inträffades i februari då en cancersjuk kvinna fick vänta i tolv timmar på operation. 

Eftersom kvinnan hade skickats till ett annat sjukhus kunde inte personalen komma in i journalsystemet på sjukhuset där kvinnan tidigare låg, vilket gjorde att operationen försenades. Trots makens påtryckningar fick kvinnan vare sig smärtlindring mot sina svåra smärtor eller dropp, skriver Blekinge läns tidning.

Flera allvarliga fel har hittats i hanteringen och enligt inspektören Karin Hedner är det ovanligt att skicka patienter mellan sjukhus för ett så enkelt ingrepp.