medrek.se

Nyheter

Kvinnorna tar över vården i Västernorrland

De tre nya cheferna för Västernorrlands sjukhusförvaltningar är i det närmaste färdiga.

De tre nya cheferna för Västernorrlands sjukhusförvaltningar är i det närmaste färdiga.

I Västernorrland pågår för närvarande en omstrukturering av vården för att göra landstinget mer kostnadseffektivt. Man delar upp landstinget i tre ämnesområden, opererande, medicin och psykiatri/habilitering.

Nu har man lagt fram förslag för vilka tre som ska bli nya direktörer, noterbart är att två av tre är kvinnor.

Karin Rapp från länssjukhuset Sundsvall-Härnösand väntas ta över opererande, Anders Nelvig, länssjukhuset Sundsvall-Härnösand medicin och Inger Bergström, sjukhusdirektör på Sollefteå sjukhus tar över psykiatri och habilitering.