medrek.se

Nyheter

Låga omdömen för vårdtolkar

Många tolkar som arbetar inom vården besitter ingen formell kompetens, enligt Sveriges Radio.

Många tolkar som arbetar inom vården besitter ingen formell kompetens, enligt Sveriges Radio.

Patienter har fått fel medicin och fått höra att de haft diagnoser som de inte alls haft, på grund av feltolkningar.

Det är mindre än var femte tolk som är auktoriserad i de flesta av landets landsting, bara några få utförs av specialauktoriserade sjukvårdstolkar.