medrek.se

Nyheter

Läkares löner inom landstingen

Blekinge, Örebro och Västmanland bra län att verka i som läkare. Hög lön och relativt sett låga levnadskostnader jämfört med storstadslänen.


Bland Sveriges läkare har läkare i Blekinge med 61 300 kronor den högsta medellönen i hela landet. Örebro och Västmanlands landsting lligger på delad  andraplats med en medellön på 60 100 kronor. I huvudstaden ligger medellönen nästan 10 000 kronor lägre än i Blekinge med sina 52 500 kronor.

 

Lönestatistik läkare inom landsting - topp 5

1. Blekinge 61 300
2. Örebro 60 100
2. Västmanland 60 100
4. Kalmar  59 300
4. Jönköping 59 300 

I Halland, Skåne, Västra Götaland, Uppsala och Stockholm ligger snittmånadslönerna på mellan 52 500 i Stockholm och 53 600 i Halland.

Källa: Statistiska Centralbyrån