medrek.se

Nyheter

Läkarna brister i intygen för patienter

Läkarna ska förutom ställa diagnoser också bedöma om patientens arbetskrav och arbetsförmåga. Där brister det ofta.

Bara 13 procent av läkarintygen uppfyller Försäkringskassans krav för beslut om sjukpenning. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen i en granskning.

 - Läkarna har annat att göra än att skriva intyg. Deras arbetsuppgifter är bota patienter och har en tidsbrist. Resultatet visar vara sämre än väntat, säger Nadja Grees, projektledare på Inspektionen för socialförsäkringen.

Det hela betyder att handläggarna på försäkringskassan fattar beslut på underlag som är för dåliga. Och det är inte ofta de begär att få in kompletteringar.

- Förr accepterades dåliga underlag och nu ställer försäkringskassan större krav som man egentligen borde ha ställt tidigare, säger Jan Franzén, läkare och anställd vid Försäkringskassan.

 Läkarna ska förutom ställa diagnoser också bedöma om patientens arbetskrav och arbetsförmåga. Där brister det ofta.

- Det kan leda till att patienterna får vänta på sina pengar eller inte få några pengar alls. Läkarna behöver inte skriva mer, utan skriva rätt säger Jan Franzén