medrek.se

Nyheter

Landsting saknar viktiga uppgifter

Landstingens uppgifter för dosering av läkemedel och dylikt är bristfällig, enligt rapporter från landstingen själva.

Landstingens uppgifter för dosering av läkemedel och dylikt är bristfällig, enligt rapporter från landstingen själva.

Landstingen ska erhålla doseringsanvisningar då de beställer in läkemedel eller andra vårdtillbehör, men enligt fyra stora landsting som nu gör gemensam sak, är informationen bristfällig.

I värsta fall kan den bristfällliga informationen leda till besvär för patienter.