medrek.se

Nyheter

Landstingen behöver höja skatten

SKL tror genom sin senaste ekonomirapport att landstingen behöver höja skatten om de ska klara ekonomin de närmaste åren

SKL tror genom sin senaste ekonomirapport att landstingen behöver höja skatten om de ska klara ekonomin de närmaste åren.

En skattehöjning med 19 öre kommer vara nödvändigt för att landstingen ska klara verksamheten. För några landsting behövs det mer skriver Sverige Landsting och Kommuner i ekonomirapporten för oktober 2011.

Det är stora skillnader mellan landstingen inför 2012. Dalarna och Blekinge har aft det besvärligt med underskott under flera år. Stockholm, Jönköping, Östergötland och Kalmar har haft ett bättre utgångsläge med överskott.