medrek.se

Nyheter

Lex Sarah fall fastnar hos enhetschefen

Alla misstänkta missförhållanden inom socialomsorg ska anmälas till enhetschefen. Det stod klart efter 1 juli 2011.

Alla misstänkta missförhållanden inom socialomsorg ska anmälas till enhetschefen. Det stod klart efter 1 juli 2011. 

Problemen som har uppstått är att av 17 anmälningar om allvarliga missförhållanden har bara en gått vidare till Socialstyrelsen.

16 anmälningar fastnar hos enhetschefen utan vidare åtgärder uppger Svenska Dagbladet.