medrek.se

Nyheter

Lönegap bland landstingen

Stor löneskillnad bland landstingsanställda. Männen tjänar mer än 10 000 kronor mer i månaden än kvinnorna

Stor löneskillnad bland landstingsanställda. Männen tjänar mer än 10 000 kronor mer i månaden än kvinnorna.

Kvinnor inom landstingen tjänar i genomsnitt 28 300 kronor i månaden, snittet för män är 38 500 kronor i månaden. Löneskillnaden motsvarar 26,5 procent.

Detta framgår i en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män som Medlingsinstitutet har tagit fram.

När Medlingsinstitutet tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden mellan kvinnor och män inom landstingssektorn mindre, 4,8 procent.