medrek.se

Nyheter

Lungor från rökare bör användas för transplantat – trots riskerna

Patienter i behov av nya lungor har högre överlevnad om de är beredda att acceptera lungor från rökare än om de står kvar på väntelistan, enligt en ny studie i tidskriften Lancet.

Patienter i behov av nya lungor har högre överlevnad om de är beredda att acceptera lungor från rökare än om de står kvar på väntelistan, enligt en ny studie i tidskriften Lancet.

Det är brittiska forskare som analyserat överlevnaden efter 1 295 lungtransplantationer under åren 1999 till 2010 i Storbritannien. Bakgrunden är bland annat rapporter i medier om patienter som dött i lungcancer sedan de fått lungor från donatorer som rökt.

Forskarnas slutsats är att dödligheten för de som får lungorna från en rökare löper större risk att dö i förtid än de som får från en icke-rökare, men överlag är det ändå bättre att få nya lungor än att inte få någon transplantation.

I Sverige finns inga hinder för att använda lungor från rökare vid lungtransplantationer, berättar Göran Dellgren, överläkare och ansvarig för hjärt-lungtransplantationer på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.