medrek.se

Nyheter

Maligna cancerfall i Sverige fortsätter att öka

Cancerfallen av Maligna fortsätter att öka i Sverige. Det visar det svenska cancerregistret från Socialstyrelsen.

Cancerfallen av Maligna fortsätter att öka i Sverige. Det visar det svenska cancerregistret från Socialstyrelsen.

Hela 55 342 cancerfall rapporterades under 2010, det är 700 fler än året innan. Den ökning som syns i statistiken beror till stor del på att befolkningen blir allt äldre, men också på faktorer som screening och förbättrade diagnostiska metoder. Könsfördelningen är jämn bland cancerfallen, kvinnor drabbades i 48 procent av fallen under 2010 och män i 52 procent.