medrek.se

Nyheter

Mångmiljonsatsning på kvalitetsregistren

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen kommer med snar framtid träffa avtal som ska fördubbla satsningarna på de nationella kvalitetsregistren

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen kommer med snar framtid träffa avtal som ska fördubbla satsningarna på de nationella kvalitetsregistren.

Avtalet blir det dubbla än var det har varit tidigare. 130 miljoner kronor för 2011, den siffran dubbleras för 2012, 260 miljoner och 2013 är satsningen 350 miljoner kronor. Satsningen är femårig och ska enligt socialministern, inte blir mindre under de avslutande tre åren.

Just nu är det inte klart hur pengarna ska fördelas bland de 90 nationella kvalitetsregistren. Det beslutas av den nationella styrgruppen för kvalitetsregistren i oktober.