medrek.se

Nyheter

Mer kostnader än väntat

Psykvården i Uppsala län har i år blivit sju miljoner dyrare än vad som är budgeterat. Orsaken är bland annat krävande patienter och många hyrläkare

Psykvården i Uppsala län har i år blivit sju miljoner dyrare än vad som är budgeterat. Orsaken är bland annat krävande patienter och många hyrläkare.

7 miljoner kronor kommer budgeten överskrivas med. Flera orsaker för detta. Antalet hyrläkare har blivit fler än väntat och barn- och ungdomspsykiatrin har haft mer krävande patienter. Dessutom har också läkemedelskostnaderna ökat.

En annan orsak är att flera personer väljer att fortsätta sin vård i Uppsala

Företaget Närpsykiatri skulle ta patienterna i Norduppland. Men många av patienterna har valt att fortsätta att få sin psykiatriska vård i Uppsala. Det märks på Akademiska sjukhuset säger Karin Norlén, chef för landstingets psykiatridivision:

– Det görs fler besök hos psykologer, kuratorer, läkare och sjuksköterskor än vad som var beställt av oss säger Karin Norlén.