medrek.se

Nyheter

Miljoner för personalutbildning

Sjukvårdspersonalen behöver utbildas i patientbemötande, nu avsätter regeringen öronmärkta pengar för ändamålet.

Sjukvårdspersonalen behöver utbildas i patientbemötande, nu avsätter regeringen öronmärkta pengar för ändamålet.

Det är tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen och SKL som Socialstyrelsen mnu ska ta fram ett utbildningspaket för patientbemötande.