medrek.se

Nyheter

Minnesförlust av kirurgi

Patienter kan drabbas av koncentrationssvårigheter och minnesförluster i flera månader efter ett kirurgiskt ingrepp

Patienter kan drabbas av koncentrationssvårigheter och minnesförluster i flera månader efter ett kirurgiskt ingrepp. Det visar en ny studie från Karolinska institutet och University of California.

Studien visar att kirurgiska ingrepp ökar inflammatoriska proteiner. Dessa proteiner kan skada blodhjärnbarriären vilket kan leda till kognitiva försämringar i form av koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och minnesförlust.

Problemen med minne, koncentration och inlärning efter kirurgiska ingrepp är vanligare hos äldre patienter.

Läs mer om:

Skadligt med för mycket läkemedel