medrek.se

Nyheter

Minska risken för depression med kaffe

Kvinnorna från studien som drack fyra koppar eller fler per dag minskade risken med 20 procent.

Amerikanska forskare har under en tio års period följt 51 000 kvinnor för att bland annat se hur mycket kaffe de dricker. Kvinnor som dricker mycket kaffe löper 20 procent lägre risk att drabbas för depression var resultatet av studien skriver SvD.

Det var drygt 2 600 som drabbades av en form av depression under studieperioden. De kvinnor som drack två till tre koppar kaffe om dagen löpte 15 procent mindre risk för depression jämför med de kvinnor som drack en kopp eller mindre.  Kvinnorna från studien som drack fyra koppar eller fler per dag minskade risken med 20 procent.