medrek.se

Nyheter

Mistra Pharma fortsätter att undersöka hur läkemedel påverkar miljön

Mistra Pharma ska reda ut vilka läkemedelssubstanser som har hög miljöpåverkan och utveckla reningsprocesser för läkemedelstillverkning

Mistra Pharma kan fortsätta att undersöka hur läkemedel påverkar miljön. 52 miljoner kronor har avsatts för forskningsprogrammet.

Mistra Pharma ska reda ut vilka läkemedelssubstanser som har hög miljöpåverkan och utveckla reningsprocesser för läkemedelstillverkning.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan sex universitet och högskolor och ska främst ta fram kunskap om hur läkemedel påverkar vattenmiljö. 

Nu har Mistra beslutat att fortsätta stödja läkemedelsforskningen, från 2012 till 2015, enligt Mistra Pharmas hemsida.