medrek.se

Nyheter

Moderaterna föreslår ny myndighet

Moderaterna föreslår en ny myndighet som ska granska äldreboenden och med auktoritet att kliva in och stängda ned dem vid grova missförhållanden.

Moderaterna föreslår en ny myndighet som ska granska äldreboenden och med auktoritet att kliva in och stängda ned dem vid grova missförhållanden.

Det ska vara likt en välfärdinspektion och ska främst arbeta med förebyggande för att förbättra äldreomsorgen.