medrek.se

Nyheter

MS-sjuka blir ofta av med jobbet

Enligt en undersökning blir var femte person med multipel skleros, MS, av med sina jobb på grund av nedsatt rörlighet. De som får behålla jobbet leder sjukdomen till minskade inkomster.

Enligt en undersökning blir var femte person med multipel skleros, MS, av med sina jobb på grund av nedsatt rörlighet. De som får behålla jobbet leder sjukdomen till minskade inkomster.

Dessa uppgifter framgår i en rapport som gjorts av Neurologiska Handikappades Riksförbund, NHR.

Det var 1212 personer med MS som deltog i undersökningen. Rapporten visar bland annat att sjukdomen har en negativ inverkan på arbetslivet. Så pass negativ att var femte uppger att de blivit av med jobbet och lika många anser att de förlorar inkomster på 10 000 kronor eller mer varje månad.

Sex av tio uppger att de har förkortat sin arbetstid och endast tre av tio arbetsgivare har försökt anpassa arbetsuppgifterna till följd av försämrad rörelseförmåga.