medrek.se

Nyheter

Mycket sömn kan vara skadligt

Det finns tydliga samband mellan åldrande och sömn säger Torbjörn Åkerstedt

- Det finns tydliga samband mellan åldrande och sömn säger Torbjörn Åkerstedt, som är professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Det varierar beroende ålder hur mycket sömn vi är i. En 20-årig kan behöva 8-9 timmars sömn. Ju äldre man blir sjunker antalet timmar. En 60-årig behöver bara 6,5 timmar säger Torbjörn Åkerstedt.

Många folksjukdomar har samband med störd sömn, bland annat depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.