medrek.se

Nyheter

Neddragning av personal leder till ökad sjukfrånvaro

När landstingen drar ner på personal ökar sjukfrånvaron. Det visar en nya studie från Karolinska Institutet.

Neddragning av personal leder till ökad sjukskrivning för psykisk ohälsa, men det efter en lång tid. Det menar svenska forskare i en ny studie.

Anna Bryngelson, som är forskarstuderande i epidemiologi vid Karolinska institutet har gjort en registerstudie på 130 000 anställda i 17 svenska landsting.
I studien jämförde man landstingens personalstatistik för åren 1993-1997 med data i försäkringsbolaget AFA: s register över sjukskrivningsperioder för psykiatriska diagnoser på tre månader eller mer under åren 1998-2002.

Resultatet visade att med en personalminskning på 1 procent ökad sjukfrånvaron med 9 procents. Samma trend sågs för alla åldersgrupper och för både män och kvinnor. Sambandet var dock bara statistiskt signifikant för kvinnor och medelålders personer. Resultaten visade äve att effekten av neddragningarna syntes i statistiken först efter fem år.