medrek.se

Nyheter

Nöjda med vårdval

Konkurrensverket är nöjd med hur vårdvalet i primärvården fungerar. Den slutsatsen drar myndigheten i en rapport som har lämnats till regeringen.

Konkurrensverket är nöjd med hur vårdvalet i primärvården fungerar. Den slutsatsen drar myndigheten i en rapport som har lämnats till regeringen.

Rapporten från Konkurrensverket visar att möjligheten att välja vårdcentral är känd av en stor majoritet av invånarna i alla landsting. 79 procent har också en praktisk möjlighet att välja. De har en alternativ vårdcentral maximalt fem minuters bilfärd från den som ligger närmast.

I enkätundersökning svarar tre av fyra tillfrågade att de aktivt har valt vårdcentral sedan vårdvalet infördes.