medrek.se

Nyheter

Nya metoder för cancerupptäckt måste utredas

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har fått uppdraget att bedöma om det finns andra bra sätt att tidigt upptäcka cancer förutom screening.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har fått uppdraget att bedöma om det finns andra bra sätt att tidigt upptäcka cancer förutom screening.

Enligt ett betänkande från 2009 kommer antalet cancersjuka fördubblas fram till 2030. Tidig upptäckt av cancer har då en stor betydelse. Därför ger regeringen nu SBU uppdrag att undersöka om det finns vetenskapligt dokumenterade metoder att tidigt upptäcka cancer med gynnsamma effekter.