medrek.se

Nyheter

Nytt system om väntetider

Just nu håller Socialstyrelsen på att utveckla ett nytt system som ska på ett bättre sätt följa upp väntetider i akutsjukvården.

Just nu håller Socialstyrelsen på att utveckla ett nytt system som ska på ett bättre sätt följa upp väntetider i akutsjukvården.

På sikt ska rapportering av väntetider på obligatorisk för akutsjukvården.

– Arbetar vi fram en gemensam modell ska vi också kräva att den tillämpas, tycker Marianne Hanning, utredare på Socialstyrelsen till Dagens Medicin.

Just nu är det landstingen som rapporterar in väntetider för akutsjukvård, men utifrån olika definitioner av väntetid. Därför krävs en gemensam modell på nationell nivå, enligt Marianne Hanning.

De mätningar myndigheten hittills gjorts har mött en hel del kritik från sjukhus och landsting, och Socialstyrelsen har också dragit slutsatsen att för stort fokus på väntetid kan gå ut över den medicinska delen av akutsjukvården.

Läs även: