medrek.se

Nyheter

Om- och tillbyggnad ska öka antalet vårdplatser i Malmö

Det är vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som det planeras för att renoveringar ska bereda plats för 40 nya vårdplatser.

Det är vid Skånes universitetssjukhus i Malmö som det planeras för att renoveringar ska bereda plats för 40 nya vårdplatser.

Bakom förslaget står Region Skåne och man har nu skickat ärendet till regionstyrelsen.
Man motiverar kostnaden som skulle uppstå med att det länge funnits behov av fler vårdplatser, i synnerhet på akuten.

Bara planeringsstadiet beräknas kosta 10 miljoner, byggets kostnad är oklart.