medrek.se

Nyheter

Onödiga dödsfall på sjukhus

Varje år dör det 4 500 patienter efter skador som de fått då de vårdats på norska sjukhus

Varje år dör det 4 500 patienter efter skador som de fått då de vårdats på norska sjukhus. Hälften av fallen är helt onödiga.

Kunskapscenter for helsetjensten rapporterar att i genomsnitt dör det tolv personer varje dag på grund av skador som har uppstått under behandling av patienter.

100 000 patienter fick under 2010 nya skador efter att de vårdats på sjukhus. Av dessa dog 4 500.

- Hälften skulle troligen ha klarat sig om det fanns bättre rutiner, hygien och högre patientsäkerhet säger Elleb Tveker Deilkås, överläkare till tidningen Verdens Gang.