medrek.se

Nyheter

Oro för sämre sjukvård

300 personer från Finspång har skrivit på en protestlista mot de förändringar som planeras inom ambulanssjukvården

300 personer från Finspång har skrivit på en protestlista mot de förändringar som planeras inom ambulanssjukvården. Många äldre är oroliga för att det ska bli svårare att få tag på en ambulans.

Listan med de 300 namnunderskrifterna har nu skickats till landstinget i Östergötland, som sköter upphandlingen av ambulanssjukvården. 

Lars Hammarlund, sekreterare i Pensionärernas Riksorganisation i Finpång, tycker att informationen därifrån har varit dålig. Han vill bland annat veta vilka konsekvenser förändringarna får. 
– Att de går ut och talar om vad den här förändringen kommer att innebära för ambulanstätheten och för tillgången på ambulans i det här området. 

Sirius Humanum, ansvarar för ambulanserna och vill att en av de två ambulanserna i Finspång ska dra sig mer mot Norrköping, där bilarna ofta inte räcker till.
– Det är inte fråga om att tömma Finspång på ambulanser utan det kommer att finnas resurser vid akuta lägen säger Karl Dingertz, verksamhetschef på Sirius.