medrek.se

Nyheter

Ortogeriatrisk avdelning öppnas på Akademiska sjukhuset.

Avdelningen kommer bestå av 17 vårdplatser

Den nya avdelningen har som syfte att äldre som lider av till exempel hjärtsvikt eller diabetes och som dessutom brutit höftleden eller axel ska få bättre vård på sjukhuset.

– Internationella studier från bland annat Danmark och Tyskland visar att dödligheten hos äldre som opererats för höftledsfraktur kan halveras året efter om de får rätt omhändertagande under sjukhusvistelsen, säger verksamhetschef Katarina Lönn i ett pressmeddelande.

Avdelningen kommer bestå av 17 vårdplatser