medrek.se

Nyheter

Patienter kollar oftare upp läkare

På tio år har antalet patientförfrågningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ökat med hela 400 procent.

Patienter vill oftare veta om sin läkare har fått någon disicplinpåföljd.

På tio år har antalet patientförfrågningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ökat med hela 400 procent.

2000 gjordes 6 250 förfrågningar och i fjol var antalet 25 828 skriver SvD.

Antalet HSAN-anmälningar från allmänheten ökade med 52 procent under samma period.