medrek.se

Nyheter

Pengar styr äldrevården i Stockholm

Äldrevården varierar från stadsdel till stadsdel i Stockholm. Biståndshandläggarna belamrade med arbete.

Äldrevården i Stockholm är under stark ekonomisk press. Budgeten är prio ett och det sätter biståndshandläggarna i en svår situation. Det är de som måste prioritera trots att det är politikernas ansvar, säger Eva Norman, utredare på Äldrecentrum.

Den tighta budgeten medför en sämre levnadsnivå för de äldre, och de stadsdelar i Stockholm som har sämre ekonomi beviljar inte bistånd i samma utsträckning som de med mer pengar, står det i rapporten.

Stockholms cirka 250 biståndshandläggare har en tung arbetsbelastning. Var och en har hand om mellan 130 och 140 ärenden.

De tvingas prioritera pappersarbete framför möten med de äldre och hinner inte med uppföljningar.

Men arbetsbelastningen överskuggas av att budgeten inte räcker till för behoven. ”Ibland känns det som om det handlar om att vakta pengar”, säger en biståndshandläggare.

Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) har gett äldreförvaltningen i uppdrag att se över hela bidragshanteringen.