medrek.se

Nyheter

Privat vård sämre bemanning, men bättre ändå

Vissa skillnader finns i kvaliteten mellan privat och offentlig äldrevård, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Vissa skillnader finns i kvaliteten mellan privat och offentlig äldrevård, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Små enheter ger bättre vård, enligt Socialstyrelsen
Vad gäller bemanning så är offentlig vård fortfarande i framkant, men då är de enskilda utövarna bättre när det gäller riskbedömningar för fall och trycksår, enligt rapporten.