medrek.se

Nyheter

Rätt att avsluta sin livsbehållande behandling

Idag, måndag gäller nya regler som slår fast att en patient har rätt att avsluta livsuppehållande behandling

Idag, måndag gäller nya regler som slår fast att en patient har rätt att avsluta livsuppehållande behandling.

Det var ett uppmärksammat fall där en kvinna bad om att få rätt att få sin respirator avstängd. Kvinnan skrev till Regelverket som nu har ändrat reglerna. Läkare ska respektera patientens beslut om denna väljer att inte inleda eller att avsluta livsuppehållande behandling.

Läkare måste rådgöra med minst en legitimerad yrkesutövare. Läkarna måste försäkra sig att patienten har förstått all information och konsekvenser innan man tar ett beslut.