medrek.se

Nyheter

Regeringen satsar på tillsyn av psykiatrin

Regeringen vill bidra med 50 miljoner för att förbättra tillsynen av svensk psykiatri

Regeringen bidrar med 50 miljoner kronor för att förbättra tillsynen av psykiatrin. Bland annat vill man se förbättrade analyser och uppföljningar av självmord.

Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport visade ett behov av förstärkt och förbättrad tillsyn av psykiatrin, vilket regeringen nu alltså svarar på genom att försöka rätta till brister i tillsynen. Pengarna går till Socialstyrelsen och senaste den 15 mars nästa år redovisas projektet. Bland annat så finns ambitionen att förbättra samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten kring personer med psykisk ohälsa.

En punkt som finns med i regeringsuppdraget är att analysen och uppföljningen av självmord i samband med eller i anslutning till hälso- och sjukvård ska förbättras.

I och med uppdraget är tanken att rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter ska förstärkas genom att kartlägga förekomsten av tvångsåtgärder. En utredning ska tillsättas gällande hur ofta lagstadgade tvångsåtgärder använd såväl som hur ofta tvångsåtgärderna saknar stöd.