medrek.se

Nyheter

Regeringen utökar bidrag till cancervården

Cancervården i Sverige ska utvecklas ytterligare, nu skjuter regeringen till 60 miljoner kronor.

 

Cancervården i Sverige ska utvecklas ytterligare, nu skjuter regeringen till 60 miljoner kronor.

Nästan hela summan ska vara öronmärkt för att bygga sex stycken regionala cancercentrum runtom i landet.