medrek.se

Nyheter

Riksdagen säger ja till assisterad befruktning

Förra veckan, torsdag, beslutade riksdagen att regeringen får i uppdrag att komma med ett lagförslag som gör att ensamstående kvinnor kan få rätt till assisterad befruktning.

Förra veckan, torsdag, beslutade riksdagen att regeringen får i uppdrag att komma med ett lagförslag som gör att ensamstående kvinnor kan få rätt till assisterad befruktning.

Enligt beslutet ska regeringen också förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmödraskap på ett brett sätt.

TT