medrek.se

Nyheter

Risk för hög arbetsbelastning för barnmorskor

I ett brev till landstingsledningen varnar barnmorskorna för att den höga arbetsbelastningen kan äventyra patientsäkerheten

Brist på barnmorskor. Under sommaren hade inte barnmorskorna på Universitetssjukhuset i Linköping tid att ta några raster.

I ett brev till landstingsledningen varnar barnmorskorna vid förlossningen för att den höga arbetsbelastningen kan äventyra patientsäkerheten.

Brist på barnmorskor gör det svårt att anställa vikarier vid sjukdom eller föräldraledighet.

Ditte Pehrsson Lindell, som är chef för barn- och kvinnocentrum ska diskutera problemen med barnmorskorna.