medrek.se

Nyheter

Säkert att föda hemma

Man bör välja själv vart man ska födda om kvinnan inte har stora risker för komplikationer, den slutsatsen dras i ny studie.

Man bör välja själv vart man ska födda om kvinnan inte har stora risker för komplikationer, den slutsatsen dras i ny studie.

Ett brittiskt forskarteam har tittat närmre på hur olika ställen att föda på påverkar risken för komplikationer hos barnen före, under och efter förlossningen. I studien ingick nästan 65 000 fullgångna barn födda efter graviditeter med låg risk för allvarliga komplikationer, och deras mammor.

Risken för komplikationer var liten visade resultatet. Forskarna såg 4,3 fall per    1 000 födslar. Kvinnor som inte fött tidigare var risken större vid hemförlossning än om de födde på sjukhus.

För omföderskor sågs inget sådant samband - där var risken för komplikationer ungefär lika stor oavsett var förlossningen skedde.