medrek.se

Nyheter

Sjukhuspersonalen blir uppfinnare

Allt flera sjukhus och landsting startar innovationsavdelningar. Personalen stöter på problem och ser till att uppfinna lösningar till dem

Allt flera sjukhus och landsting startar innovationsavdelningar. Personalen stöter på problem och ser till att uppfinna lösningar till dem.

– Det är väldigt viktigt att satsa på personalen idéer inför framtiden, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv säger landstingsdirektören Toivo Heinsoo.

Danderyds sjukhus har en egen innovationsavdelning och har bildat ett nätverk för kvinnliga uppfinnare, allt för att underlätta kontakter med tillverkare, marknadsföring, avtal, patent och annan byråkrati.