medrek.se

Nyheter

Skillnader i cancervården

En ny rapport visar att kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar över hela landet


En ny rapport visar att kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar över hela landet. Det finns allvarliga brister.

Man har jämför resultat och väntetider på tio vanliga cancersjukdomar i Sverige och det visar att sjukvården i olika delar av landet kan bli bättre.

– Vissa skillnader som framkommer i materialet är både anmärkningsvärda och oacceptabla. Landstingen måste gå till botten med sina resultat och analysera den ordentligt, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande.

Var fjärde patient med elakartad tumör i hals eller huvud får vänta i mer än 83 dagar på behandling. Vid flera cancerformer, bland annat urinblåsecancer, finns dessutom stora skillnader i väntetid inom respektive landsting. 

Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.