medrek.se

Nyheter

Sms var effektivt vid hjärtstopp

Av studiens resultat drar forskarna slutsatsen att sms kan användas för att larma privatpersoner vid hjärtstopp, i väntan på ambulans.

Sedan den nya tjänsten sms-larm startade har personen som har drabbats av hjärtfel fått snabbare hjälp.

Södersjukhuset och Karolinska institutet driver ett forskningsprojekt där larm skickas ut via sms till vanliga människor med utbildning i hjärt-lungrädding när ett hjärtstopp inträffat i Stockholm.

Om personer som är utbildade befinner sig i närheten av ett larm där en person har fått hjärtstopp, får de ett sms och kan erbjuda hjälp genom att svara på det. Samtidigt larmas även ambulansen som är på väg.

En utvärdering har gjorts av andra forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska institutet.

Det var mellan 1271 och 1801 privatpersoner som var anknutna till larmsystemet under 25 veckor. Privatpersonerna fick ett sms om de befann sig max 500 meter från platsen. Under dessa 25 veckor var det 92 larm som skickades ut.

I 45 procent av alla misstänkta och 56 procent av alla faktiska hjärtstopp hann en privatperson fram före ambulansen. I 30 procent av hjärtstoppen genomförde privatpersoner hjärt-lungräddning.

Det var 25 privatpersoner som ingick i en annan studie där man undersökte hur snabbt larmet besvarades. Dessa privatpersoner rörde sig i centrala Stockholm och fick ett sms om de befann sig inom 350 meter från platsen för det tänkta hjärtstoppet.

Som kontroll användes tiden tills ambulans kom fram vid 22 verkliga hjärtstopp på samma platser under 2005. Resultaten visar att privatpersoner hann fram i genomsnitt 2 minuter och 20 sekunder snabbare än det tagit för ambulans att nå dit.

Av studiens resultat drar forskarna slutsatsen att sms kan användas för att larma privatpersoner vid hjärtstopp, i väntan på ambulans.