medrek.se

Nyheter

Snus är inte en orsak till cancer enligt professor

Det finns inte belägg för ett samband mellan snus och cancer, skriver professor Robert Nilsson.

Det finns inte belägg för ett samband mellan snus och cancer, skriver professor Robert Nilsson.


Snus är allmänt känt som en cancerbringande vara, men enligt Robert Nilsson så är detta baserat på väldigt svaga undersökningar.


Vid en nyligen genomförd samlad analys kunde forskargruppen inte finna något belägg för att användning av rökfri tobak har något samband med denna typ av cancer (Bertuccio, 2011).