medrek.se

Nyheter

Sökandeantalet vård och omsorg nästan fördubblat i Örebro

Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet i Örebro län har ökat med drygt 80 procent 2012.

Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet i Örebro län har ökat med drygt 80 procent 2012.
Antalet elever på vård- och omsorgsprogrammet avtar stadigt, visar statistik från Skolverket. Enligt Maria Sahlén Eriksson på Regionförbundet i Örebro är det bara i Stockholms och Örebro län som antalet sökande ökar.
Ökningen i Örebro är alltså särskilt markant, Regionförbundet befarade först att skolorna inte skulle ha resurser att ta in alla sökande.