medrek.se

Nyheter

SOS Alarm har allvarliga brister

Det har kommit in runt 50 anmälningar och många av anmälningarna är för felbedömningar vid behov av ambulans

Det har kommit in runt 50 anmälningar och många av anmälningarna är för felbedömningar vid behov av ambulans.

Socialstyrelsen konstaterar att vissa av fallen har resulterat i vårdskador medan andra har inneburit risker. Det har framför allt gällt långa väntetider på ambulanser.

Socialstyrelsen har nu beslutat att SOS Alarm måste säkerställa att personalen verkligen har den kompetens som krävs och att alla rutiner fungerar. SOS Alarm ska redovisa sina åtgärder senast den 15 januari.