medrek.se

Nyheter

SOS patientsäkerhet brister

SOS Alarm följer inte upp tillräckligt många samtal och besitter därför bristande kunskaper om vårdbehov - det hävdar Socialstyrelsen.

SOS Alarm följer inte upp tillräckligt många samtal och besitter därför bristande kunskaper om vårdbehov - det hävdar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens kritik mot SOS gäller framför allt att de inte följer patientsäkerhetslagen tillräckligt punktligt.