medrek.se

Nyheter

SÖS riskerar mångmiljon böter

Om inte Södersjukhuset i Stockholm fixar ordning på toaletterna riskerar de ett vite på fem miljoner kronor.

Om inte Södersjukhuset i Stockholm fixar ordning på toaletterna riskerar de ett vite på fem miljoner kronor.

Arbetsmiljöverket upptäckte efter en inspektion i november 2010 att Södersjukhuset hade vissa toalettutrymmen och duschutrymmen som var mycket trånga. Detta trots att många patienter behöver stöd vid toalettbesök och sjukvårdspersonal är särskild utsatt för belastningsskador.

Arbetsmiljöverket gjorde ytterligare en inspektion och då såg läget bättre ut, men inte åtgärdats helt. Södersjukhuset har uppgett att det ska ske en ombyggnad med start under september för att åtgärda problemen. Arbetet beräknas bli klart 2016.

Myndigheten förbjuder sjukhuspersonalen att arbeta i patienttoaletterna från den 2 januari 2017 om det då inte finns ett fritt utrymme om minst 0,8 meter vid sidan om toalettstolen. Det ska också finnas utrymme för de hjälpmedel som behöver användas på toaletterna. Om detta inte är ordnat riskerar sjukhuset ett vite på fem miljoner kronor.

Dagens Medicin