medrek.se

Nyheter

Specialitetsindelning aktuellt

Läkarnas framtida specialitetsindelning får godkänt av Läkarförbundet, som fått förslaget på remiss.

Läkarnas framtida specialitetsindelning får godkänt av Läkarförbundet, som fått förslaget på remiss.


Socialstyrelsens har tidigare påpekat att läkarnas ST innebär att gemensamma kunskapsbaser skapas för ett antal områden. Dessa gemensamma kunskapsbaser utgör grunden för basspecialiteter.


Läkarförbundet välkomnar översynen av specialitetsindelningen och godkänner förslaget om en gemensam kunskapsbas. Framför allt ligger det positiva i att utbildningen blir kortare, enligt Läkarförbundet, som samtidigt påpekar att den gemensamma kunskapsbasen måste vara tillräckligt bred för att läkare på mindre sjukhus ska kunna fungera som bakjour inom hela sitt område.