medrek.se

Nyheter

Stor missnöjdhet med de nya löneavtalen

Många inom vårdsektorn är inte nöjda med de nya löneavtalen från vårdförbundet

Många inom vårdsektorn är inte nöjda med de nya löneavtalen från vårdförbundet.

Undersökningen som gjordes kring de nya löneavtalen inom sjukvården visade att en majoritet, cirka 84% av våra besökare på medrek.se ansåg att en ny strejk var nödvändig mot de nya avtalen. De resterande tyckte inte det var nödvändigt eller hade ingen åsikt. Undersökningen pekar alltså på att det finns ett stort missnöje inom vårdsektorn med de nya avtalen som tagits fram av vårdförbundet.